Plannen en leren plannen

Plannen moet je leren. Zeker nu huiswerk heel anders wordt opgegeven.

“Pak je agenda en schrijf op: maken…leren….” is niet meer van deze tijd. Het is complexer geworden. Er wordt natuurlijk nog steeds huiswerk opgegeven door de leraar, maar er zijn ook studiewijzers, maar dan weer niet voor alle vakken, eerst uitsluitend voor de bovenbouw maar nu ook in de lagere klassen. Daarnaast is er in de bovenbouw het PTA ( Progamma voor Toetsing en Afsluiting). Verder moet een leerling, om te weten wat er allemaal af moet zijn, internetsites zoals Magister en It’s learning raadplegen.

En dan is er behalve ‘maken en leren’ nog veel meer. Zo moeten er boeken gelezen worden en verslagen gemaakt, er zijn culturele activiteiten en bezoeken, er moeten groepspresentaties en spreekbeurten worden voorbereid, artikeltjes moeten gelezen worden en er zijn praktische opdrachten. Dit vraagt organisatorische- en planningsvaardigheden van leerlingen en dat is ook goed, want deze zullen ook vereist zijn in het vervolgonderwijs en het latere werk. Maar voor sommigen is het nu nog te complex, te veel. Zij lopen vast omdat ze niet voldoende overzicht en  structuur hebben.

Wij, de begeleiders van De Schans, ordenen samen met de leerlingen het werk dat via al die verschillende bronnen is opgegeven. Samen maken we een verzamelstaat; wat moet wanneer af en, wat gaat er getoetst worden. Vervolgens maken we met de leerling een weekplanning en een planning voor de langere termijn. Steeds inventariseren we met de leerling in hoeverre hij op schema is en passen we de planning indien nodig aan. Dit is best regelmatig nodig, want soms blijken dingen moeilijker dan verwacht of heeft de leerling een paar dagen gemist door ziekte. Inlever- of toetsingsdata kunnen gewijzigd zijn of er kan iets tussendoor gekomen zijn met hogere prioriteit.

De leerling raakt gewend aan deze gestructureerde wijze van werken en gaat dat steeds meer zelfstandig doen. Onze taak verschuift van sturend naar meer controlerend en volgend. Bijna altijd wanneer leerlingen stoppen bij De Schans om weer zelfstandig het huiswerk te doen, nemen zij onze overzichts- en planningsformulieren mee, om de manier waarop ze bij ons hebben leren werken voort te zetten.

Leren plannen

Hulp bij het leren plannen