Leren zonder stress

Spanning en leren gaan goed samen. De aandacht vernauwt zich en richt zich op een doel in de toekomst, te weten: het beheersen van een taal,  het begrijpen van structuren of het verwerven van vaardigheden.

Stress en leren gaan niet samen. Bij stress is de focus op de komende overhoring, het risico daarbij te falen en de reacties van anderen daarop. Dat laat geen ruimte voor het opslaan van Franse woordjes in het geheugen of het begrijpen van economie of scheikunde.

Geen stress

De begeleiders bij De Schans zorgen voor een sfeer waarin leerlingen zich helemaal kunnen richten op hun leerwerk zonder zich bedreigd te voelen. Zij weten van ieder van hun leerlingen wat zij spannend, eng of zelfs bedreigend vinden. Zij hebben de tactieken in huis om te voorkomen dat hun leerlingen gestrest raken. Zo maakt de begeleider samen met de leerling een duidelijke planning. Weten wat, wanneer af moet zijn, waar prioriteiten liggen en wat nu nog even niet hoeft, geeft houvast, wat stressverlagend werkt. De leerling weet zo wat er gaat komen, hoe zich daarop voor te bereiden en ook wat de daarvoor benodigde tijd is.

Ook weten de begeleiders binnen de groep een sfeer te creëren waarbinnen iedereen zich veilig voelt en waar iedereen weet dat ook die anderen er zitten met dat ene ultieme doel: gericht zijn op je werk en het behalen van een goed resultaat. Bij het overhoren, dat toch ook altijd een aspect van beoordeling in zich heeft, wordt rekening gehouden met de mate waarin dit gevoelig ligt voor de leerling, en voor wie dat belangrijk is, kan er altijd een ruimte gevonden worden om even apart van de anderen te leren, achter de computer te werken of overhoord te worden.

In ieder geval zorgen de begeleiders ervoor dat er een duidelijke tijdsplanning is die houvast biedt, dat de leerling iemand naast zich weet, zodat hij of zij zich gesteund voelt en het schoolwerk kan doen in een veilige omgeving. En natuurlijk dat de voorbereiding voor de volgende dag, de volgende overhoring en het komende examen, optimaal is.

zonder stress

Leren zonder stress