Examenbegeleiding

Het eindexamenjaar is een spannend en intensief jaar. Schrijf je in voor EXAMENBEGELEIDING bij De Schans Wij helpen je met een goede en tijdige voorbereiding. Het vergroot je slagingskans en geeft je rust en zelfvertrouwen.
Wij helpen examenleerlingen zich optimaal voor te bereiden op het examen en op alle andere onderdelen die meetellen zoals het profielwerkstuk en de mondelinge toetsing bij talen.

We maken samen met de leerling een realistische planning voor de schoolexamentoetsen en later voor het centraal schriftelijk. Daarbij verdelen we de stof in behapbare hoeveelheden en houden we rekening met onderdelen die misschien extra problemen opleveren.
Naast het bestuderen van de stof wordt bij de examenbegeleiding vooral veel tijd besteed worden aan het oefenen van examenopgaven want bij de meeste vakken wordt vooral getoetst of de leerling de theorie kan toepassen. Bovendien went de leerling door te oefenen aan de manier van vraagstellen en het is een check in hoeverre hij de stof beheerst. Al het benodigde oefenmateriaal is bij ons ruimschoots aanwezig.
Ook zal in de planning veel tijd zijn ingeruimd voor herhaling want herhalen hoort bij een optimale voorbereiding.
Al het oefenwerk kijken we na en we geven inhoudelijk uitleg over de aspecten die problemen opleveren.

Ook bij alle andere onderdelen van het examenjaar krijgt de leerling begeleiding. Zo helpen we bij de planning en uitwerking van het profielwerkstuk. Indien nodig oefent de leerling luistertoetsen voor de talen, deze zijn bij ons volop voorradig. Ook alle mondelinge toetsen worden bij de examenbegeleiding voorbereid en geoefend.

Tijdens toetsings- en examenperiodes zijn voor de examenleerlingen, de openingstijden aangepast, zodat ze op momenten die hen het best uitkomt, hun laatste voorbereidingen kunnen doen.

Tot slot, maar absoluut niet het minst belangrijk, bij de examenbegeleiding geven we de examenleerling gedurende het hele jaar ook mentale ondersteuning. En dat kunnen ze gebruiken want in een examenjaar zijn de dalen en inzinkingen vaak dieper dan tijdens andere schooljaren en de stress kan aardig toeslaan. We motiveren, geven peptalk, stellen gerust en zorgen ervoor dat de leerling controle over de situatie heeft.

 

home

Examenbegeleiding

Examentraining