Werkwijze

De leerlingen komen elke dag, direct uit school naar De Schans toe.

Natuurlijk wordt eerst de schooldag doorgesproken.

Vervolgens maakt de leerling samen met de groepsleider een planning voor die middag en als dat nodig is ook voor de langere termijn. Deze planning betreft alles wat thuis (dus op De Schans) moet worden gedaan en voorbereid: maakwerk, overhoringen, repetities, opdrachten, werkstukken, boeken lezen, verslagen maken, spreekbeurten, kortom alles.

Via verschillende wegen wordt het huiswerk aan leerlingen opgegeven, door de docent in de klas, via studiewijzers, Magister en It’s Learning. Voor de bovenbouw geldt voor examentoetsen het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) als leidraad. Ook voor de onderbouw is er een soortgelijk programma, genaamd PTB (Programma van Toetsing en Bevordering). De Schans leert de leerling om de informatie uit deze verschillende bronnen te structureren en overzichtelijk te maken. Dit gaat dus vooraf aan het daadwerkelijke plannen. In eerste instantie bereiden de groepsleiders dit voor, maar geleidelijk aan doet de leerling dat meer zelfstandig.

Elke leerling heeft zijn eigen map met daarin de week- en dagplanningen, een overzicht voor de komende periode en studiewijzers.

Al het gemaakte werk wordt gecontroleerd. Al het geleerde werk wordt overhoord, mondeling of door middel van schriftelijke opdrachten. De Schans beschikt over een grote hoeveelheid extra oefenmateriaal, (studie)boeken, examenbundels en laptops met draadloos internet.

Leerlingen die tegen inhoudelijke problemen aanlopen, krijgen uitleg, extra oefening en als dat nodig is, wordt er een apart programma gemaakt om bepaalde stof onder de knie te krijgen.

_MG_4456_compr