Kennismaking

Voordat een leerling begint met huiswerkbegeleiding vindt altijd een uitgebreid intakegesprek plaats met de leerling en één of beide ouders/verzorgers.

Tijdens dit gesprek komt aan de orde wat er niet goed gaat en welke oorzaken hieraan ten grondslag kunnen liggen. Op deze manier wordt een duidelijk beeld verkregen van het probleem

Vervolgens wordt er samen met de leerling een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. Er wordt afgesproken wat men wil bereiken, wat de leerling en de ouder(s)/verzorgers(s) van de Schans kunnen verwachten, maar ook wat De Schans van de leerling verwacht.

Vaak heeft dit intakegesprek al een positief effect vanwege het overzicht dat is verkregen over de problemen die spelen en vooral omdat het nu aangepakt gaat werden. De leerling (en de ouders) staat er niet meer alleen voor!

Er volgt na het intakegesprek altijd een rondleiding die meestal eindigt bij het bureau dat de werkplek van de leerling gaat worden. Zo weet de leerling alvast waar elke dag gestudeerd gaat worden en krijgen ook de ouder(s)/verzorger(s) een beeld van waar hun kind de komende tijd dagelijks naartoe zal gaan.

Vanzelfsprekend is dit kennismakingsgesprek kosteloos.

knnsmkchrisll2