Individuele invulling

De exacte invulling van de huiswerkbegeleiding is afhankelijk van de specifieke problemen en de individuele begeleidingsdoelen van de leerling. Hierin kunnen best grote verschillen zitten, leerlingen zijn immers erg verschillend. De Schans zorgt daarom voor een individuele invulling van de begeleiding.

Zo heeft de ene leerling intensieve begeleiding nodig bij alle facetten van het verzamelen van het opgegeven huiswerk, het ordenen hiervan en vervolgens het plannen. Terwijl een andere leerling daartoe prima in staat is maar juist gesteund moet worden in het opbrengen van de discipline en het doorzetten. Bij een volgende leerling kan de begeleiding vooral inhoudelijk zijn en hierdoor zal het zelfvertrouwen van de leerling ook toenemen.

Vanzelfsprekend heeft een brugklasleerling, die moeite heeft met de zelfstandigheid die in het voortgezet onderwijs wordt verondersteld, andere steun nodig dan bijvoorbeeld een 6-VWO leerling die met behulp van De Schans het eindexamen voorbereidt.

Ondanks deze verschillen geldt voor alle leerlingen dat de begeleiding in ieder geval is gericht op het leren plannen en organiseren van het werk, op studievaardigheden (hoe pak je de verschillende vakken aan) en op het helpen bij inhoudelijke problemen.

IMG_4330shopt_compr