Coaching: Voor wie

coachingVoor leerlingen die in staat zijn om thuis te studeren maar toch op één of meerdere fronten ondersteuning nodig hebben, is er de mogelijkheid van coaching. Een leerling kan bijvoorbeeld terecht bij gebrek aan motivatie en/of discipline, bij faalangst, bij moeilijkheden met plannen en overzicht houden of niet weten hoe bepaalde vakken en/of taken aan te pakken. We staan voor elke hulpvraag open en zullen samen bekijken of er binnen deze vorm van begeleiding aan gewerkt kan worden.

Net als bij de huiswerkbegeleiding is er eerst een intakegesprek. Samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) wordt de situatie in kaart gebracht. Er wordt geraamd hoeveel coachingsuren er nodig zijn en met welke frequentie.

Dit kan in de loop van de tijd nog worden bijgesteld maar ook dat uiteraard in overleg met de ouder(s).

Vaak zal het om een uur per week gaan waarin gewerkt wordt aan de hulpvraag. Anders dan bij de huiswerkbegeleiding wordt er geen vakinhoudelijke hulp geboden. Afhankelijk van de specifieke hulpvraag zal de nadruk liggen op het helpen bij plannen en overzicht krijgen, maar ook op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Het doel is dat de leerling weer grip krijgt op de situatie en in staat is om met plezier naar school te gaan én tegelijkertijd goede resultaten weet te behalen. Als blijkt dat deze vorm van sturing niet voldoende is, kan de leerling indien er plek is, doorstromen naar de huiswerkbegeleiding voor intensievere dagelijkse hulp.

Soms zal een leerling met twee of drie coachingssessies al geholpen zijn maar ook een langere binding gedurende de schoolcarrière is mogelijk.

Coaching: Door wie

De coaching wordt gegeven door Muriël Saborido van Geffen. Zij werkt al vanaf 2006 bij De Schans als groepsleider huiswerkbegeleiding en doet dit nog steeds 3 dagen in de week met plezier. Aanvullend op het werken in de groep stelt zij zich beschikbaar voor de “één-op-één begeleiding”.

Haar achtergrond in de vorm van de HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening maakt dat zij de deskundigheid in huis heeft om deze coaching in te vullen. Meer informatie over Muriël en over de kosten voor coaching vindt u in de menubalk.

Verschillen met huiswerkbegeleiding

  • Huiswerk wordt thuis gedaan
  • Geen vakinhoudelijke hulp
  • Persoonlijke aandacht in de vorm van één-op-één begeleiding
  • Flexibiliteit in frequentie, maar meestal 1 keer per week 1 uur